Személyes hitvallásom

"A béke, egy mosollyal kezdődik."

Miléna

Ki vagyok én?

1981-ben születtem Hódmezővásárhelyen, pedagógus és vállalkozó szülők harmadik gyermekeként. Édesapám közgazdász és matematikus, édesanyám szlovák-magyar-rajz szakos tanárok voltak. Gyermekkoromban,
ha valaki megkérdezte Mi leszek, ha nagy leszek?, céltudatos határozottsággal válaszoltam „anya és tanárnő”. Mindkettő teljesült,
két kamaszfiú édesanyjaként saját élményt szerezhettem a szülőség örömeiről és átmeneti nehézségeiről.

A gyermekek világa, személyiségfejlődése mindig is kíváncsiságom középpontjában állt, ezért választottam a gyermeklélektan tudományát. Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszékén pszichológus és pszichológia tanár képesítést szereztem, majd az ELTE tanácsadó szakpszichológus szakán mélyíthettem tudásom a nevelési tanácsadás és a gyermekkori pszichés fejlődés fontosságáról.

Több, mint 15 éve dolgozom pszichológusként, a gyermekkori személyiség- és tanulási zavarok diagnosztikája mellett hamar élvezetes élményeket és szakmai tapasztalatokat gyűjthettem az egyéni és csoportos pszichoterápiák hatékonyságáról, jelentőségéről.

Célom, hogy a gyermekek lelki fejlődését segítsem, támogassam a szülőket a szülővé válás rögös, hullámzó és egyben gyönyörű útján.
Megtanítsam a szülőknek, hogy hogyan láthatják gyermekük viselkedését és igényeit egy más szemszögből, amellyel egyben lehetőséget kapnak arra, hogy megértsék és hatékonyan segítsék gyermekük lelki érését.

Dorotovics Miléna - Mimi

Művészetterápia, mese- és játékterápia lehetőséget teremtett, hogy szorongó, nehezen kezdeményező, gátolt óvodások és kisiskolások számára bátorságot és sikerélményeket adhassak, valamint temperamentumos és mozgékony kisgyermekeknek segítsek önszabályozásuk erősítésében, belső frusztrációjuk elfogadható kiélésében. Boldogságot ad nekem, ha a gyermeki lélek számára olyan légkört teremthetek, ahol a belső konfliktusaikat, bizonytalanságérzetüket a játék és mesék biztonságos, óvó világában feloldhatják, megélhetik és kijátszhatják magukból.

Másik fontos életfeladatom, hogy a megszerettessem a gyermekekkel a tanulás örömét, a természetes kíváncsiságuk fenntartását az iskolai években is. A tanulási zavarok szűrésében, megelőzésében és kezelésében is jártasságot szerezhettem. Vallom, hogy a tanulás, az ismeretek bővítése nagyon fontos egy hosszútávú, boldog és kiegyensúlyozott élet kialakításában.

Tanulásmódszertani tréning során, a tanulók megismerhetik az erősségeiket, az egyedi tanulási stílusukat, temperamentumuk sajátosságait, hogy ezeket optimális kihasználtsággal és örömmel alkalmazzák a tanulás során. Továbbá olyan tanulás technikai módszereket – vázlat készítés, lényegkiemelés,
tanulási folyamat szervezése…stb. – tanítok nekik, amellyel gyorsabban és könnyebben sajátíthatják el az iskolai tananyagot.

Kisiskolások számára Komplex Mozgásterápiás (KMT) és Alapozó terápiás szemlélet keretében fejlesztem a tanuláshoz szükséges kognitív képességeket (emlékezet, figyelem, logika, szerialitás, önszabályozás, tervezés, szervezés képességei) idegrendszeri éretlenséget érlelő, javító speciális mozgássorokkal,
játékos feladatokkal.

 • 2001-2006 Szegedi Tudományegyetem – pszichológus és pszichológia tanár
  A gyermekkor és a nevelés pszichológiája, Személyiség- és klinikaipszichológia szakirány

 • 2008-2010 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest – tanácsadó szakpszichológus

 • 2017-2018 KÖVI, SZTE, Szeged – Holland-magyar vezetőképzés – közoktatásvezető pedagógus szakvizsga

 • 2007 A rajzvizsgálat alapjai, dr. Vass Zoltán, Budapest
 • 2009 WJIE – Kognitív képességek mérése gyermekeknél, (The Woodcock- Johnson International Editon II.)
 • 2010 WISC-IV – Gyermek Intelligencia teszt (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition)
 • 2019 Bayley–III fejlődési skála 0-3,5 éves korig (Bayley Scales of Infant and Toddler Development)
 • 2020 Érzelmi- és viselkedészavarok kezelése játékterápiával, Vadaskert Alapítvány
 • 2020 JóLenni, etetési és evészavarok komplex, korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
 • 2021 Alkalmazott mese-terápia, Vadaskert Alapítvány
 • 2021 KMT Mozgásfejlesztés – Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
 • 2021 Alapozó terápia – Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére
 • 2023 VILÁGJÁTÉK® alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában

Itt keress

Bejelentkezés menete

Pszichológiai magánrendelésem, Székesfehérvár családi övezetében találod, Maroshegyen. Időpont egyeztetés telefonon,
munkanapokon bármikor lehetséges,ha vannak nálam, később visszahívlak.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 137.

Telefonszám

E-mail cím